การประชุมหารือความร่วมมือหลังสิ้นสุดโครงการ ADAP-T

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ 2 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. และ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies with Adaptation to Climate Change in Thailand (ADAP-T) นำโดย Prof. Dr. Kiguchi Masashi มหาวิทยาลัยโตเกียว Prof. Dr. Tebakari Taichi มหาวิทยาลัยชูโอะ และ Mr. Endo Yasuyuki องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ JICA และ เจ้าหน้าที่โครงการ ADAP-T เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสสิ้นสุดโครงการฯ ในเดือนพฤษภาคม 2565 รวมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ และหารือเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือหลังจากที่โครงการฯ ได้สิ้นสุดลง ซึ่งที่ประชุมได้หารือประเด็นต่างๆ เช่น การสนับสนุนการจัดทำ Web map application และการสนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของบุคลากรในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิในอนาคต เป็นต้น