ผู้แทน UNFCCC- RCC เข้าร่วมคารวะรองเลขาธิการ สผ. หารือความร่วมมือด้าน Climate change

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ต้อนรับ Mr. Andea Camponogara, Regional Collaboration Centre Global Lead ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพอากาศ UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) Ms.Bentita Gurung ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่ง UNFCCC RCC Bangkok Regional Lead และคณะที่มาเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร สผ. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางความร่วมมือและการส่งสริมความร่วมมือในระดับประเทศและระดับภูมิภาค พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความก้าวหน้า การดำเนินการด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแผนการดำเนินงานของ UNFCCC RCC ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก