รมว.ทส. หารือทวิภาคีด้านการจัดการน้ำกับผู้แทนพิเศษ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย COP27 พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้หารือกับ H.E. Mr. Henk Ovink ผู้แทนพิเศษฝ่ายกิจการน้ำระหว่างประเทศ (Special Envoy for International Water Affairs) แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ และ Mr. Robbert Moree จากกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการน้ำ ถึงความเป็นไปได้ในการมีความร่วมมือด้านการจัดการน้ำภายใต้ข้อริเริ่ม “Water as Leverage” ซึ่งพัฒนาบนฐานของประสบการณ์ งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์ พร้อมเชิญชวนให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในเมืองตัวอย่างเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในเขตเมือง โดยเฉพาะพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำ (Delta landscape) อาทิ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย รมว.ทส. ได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยและความสำคัญของน้ำที่เชื่อมโยงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สุขภาพ รวมถึงภาคอุตสาหกรรมการผลิต ความมั่นคงในด้านเกษตรและอาหาร นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนไทยเข้าร่วมการประชุม UN 2023 Water Conference ที่เนเธอร์แลนด์จะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนมีนาคม 2566 ณ นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นการประชุมสหประชาชาติด้านน้ำครั้งแรกในรอบ 5 ทศวรรษ