รองเลขาธิการ สผ. ร่วมงาน Sustainable Forum 2023

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมงาน Sustainable Forum 2023 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ซึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติ กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “Roadmap Thailand to COP 27” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์และแบ่งปันความสำเร็จ ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ภายหลังการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) นอกจากนี้ มีการบรรยายพิเศษจากผู้นำองค์กรธุรกิจ แถวหน้าของประเทศไทย เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมงานจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ นักลงทุน และภาคประชาชน รวมถึงสื่อมวลชน ประมาณ 200 คน