สผ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวราวุธ ศิลปอาชา เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู พระภูมิเจ้าที่ และปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในกระทรวงฯ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส. )

ในการนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ นายสุโข อุบลทิพย์ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช และคณะผู้บริหาร สผ. มอบแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งดังกล่าว

(Visited 174 times, 1 visits today)