สผ.เข้าร่วมการประชุม Sharm El-Sheikh Climate Implementation

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายพุทธพร อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร เข้าร่วมการประชุม Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit ในห้วงการประชุม COP27 ในฐานะผู้สังเกตการณ์ พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สผ. H.E. Mr. Abdel Fattah El-Sisi ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในฐานะประเทศเจ้าภาพกล่าวเปิดการประชุม COP27 ซึ่งเป็น COP แห่งการดำเนินงาน โดยผู้นำกว่า 102 ประเทศ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ให้ความสำคัญกับการกำหนดแผนงานที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้ประกาศไว้ ทั้งด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) และเน้นย้ำว่า การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มศักยภาพของประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ เยอรมัน นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ ยืนยันที่จะเพิ่มการสนับสนุนเงินด้านการปรับตัวฯ ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่า และสหราชอาณาจักรตั้งเป้าหมายเพิ่มเป็น 3 เท่าภายในปี ค.ศ. 2025 เนเธอร์แลนด์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม UN Water Conference ช่วงมีนาคม 2566 ณ นครนิวยอร์ก ย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จีนยืนยันการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2060 ผ่านนโยบายพลังงานทดแทน การขนส่งสีเขียว การเพิ่มแหล่งดูดซับและ กักเก็บคาร์บอน โดยการมีส่วนร่วมของรัฐบาลท้องถิ่น กลุ่มประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กต้องการผลักดันกลไก การสนับสนุนด้านการสูญเสียและความเสียหาย (Loss and damage) ในช่วงเริ่มต้น COP27 จะเห็นได้ว่า นอกจากเป้าหมายการจำกัดอุณหภูมิโลกแล้ว ทิศทางของประชาคมโลกจะมุ่งสู่การยกระดับการดำเนินงานด้านการปรับตัวฯ และลดการสูญเสียและความเสียหาย พร้อมรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึงสภาวะของประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่มีความเปราะบางต่อวิกฤตดังกล่าว