เลขาธิการ สผ. ร่วมกิจกรรมเครือข่ายกลไกเครดิตร่วม

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นายวิจารย์ สิมาฉายา ประธานคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการ อบก. เข้าร่วมกิจกรรม JCM Partners Countries’ High-level Meeting เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายประเทศสมาชิกที่มีการดำเนินกลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) โดย H.E. Mr. Nishimura Akihiro รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น กล่าวถึงความมุ่งมั่นของญี่ปุ่นในการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อควบคุมระดับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และญี่ปุ่นพร้อมให้การสนับสนุนประเทศต่าง ๆ ในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยผลักดันกลไกความร่วมมือ JCM ที่มีความสอดคล้องกับแนวทางความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีส นอกจากนี้ ยังได้มีการเปิดตัวประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของ JCM จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ เซเนกัล ทูนิเซีย อาเซอร์ไบจาน มอลโดวา จอร์เจีย ศรีลังกา อุซเบกิสถาน และมองโกเลีย โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนประเทศสมาชิกที่เข้าร่วม JCM ให้ได้ 30 ประเทศภายในปี ค.ศ. 2025 ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้พูดคุยหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นในเบื้องต้นเกี่ยวกับการทบทวนรายละเอียดความร่วมมือ JCM ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้สอดรับกับแนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตของประเทศไทยและสอดคล้องกับกลไกข้อ 6.2 ของความตกลงปารีส ซึ่งจะต้องมีการเจรจาหารือในระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมของทั้งสองประเทศต่อไป