เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเข้าพบ รมว.ทส. เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 H.E. Mr. Georg Schmidt เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าพบนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่ โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมด้วย
H.E. Mr. Georg Schmidt กล่าวชื่นชมประเทศไทยในความมุ่งมั่นและการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) และการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งสองประเทศมีการดำเนินความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ รมว.ทส. ได้กล่าวขอบคุณ HE. Mr. Georg Schmidt และรัฐบาลเยอรมัน ที่เป็นพันธมิตรที่สำคัญ และให้การสนับสนุนเพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในหลายมิติ ซึ่ง ทส. จะขับเคลื่อนและผลักดันการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยทั้งสองฝ่ายแสดงเจตนารมณ์ที่จะสานต่อและพัฒนาความร่วมมือเพื่อก้าวผ่านความท้าทายต่อไป