มีนาคม 2021

บิ๊กป้อมชง พ.ร.บ. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย
บิ๊กป้อมชง พ.ร....
continue reading
การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะทำง...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร: พื้นที่สีเขียว
การประชุมเชิงปฏ...
continue reading
การฝึกอบรมผู้กำหนดนโยบาย นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการน้ำ ครั้งที่ 1
[vc_row][vc_col...
continue reading