ธันวาคม 2021

เลขาธิการ สผ. ร่วมหารือเครือรัฐออสเตรเลียในประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เลขาธิการ สผ. ร...
continue reading
COP 26 Debrief : อนาคตโลก อนาคตไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
การหารือแนวทางการยุติการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากการผลิตกรดไนตริกในประเทศไทย
การหารือแนวทางก...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564
การประชุมคณะกรร...
continue reading
COP 26 and Implications on Thailand’s Climate Related Sectors
COP 26 and Impl...
continue reading
การหารือการดำเนินโครงการระบบ Actionable Intelligence Policy Platform ระหว่าง สผ. ร่วมกับ GISTDA
การหารือการดำเน...
continue reading
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row][vc_col...
continue reading
รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 1
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมสรุปการดำเนินงานโครงการ “Strengthen Thailand’s expertise to support long-term GHG mitigation planning”
การประชุมสรุปกา...
continue reading
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
พิธีวางพวงมาลา ...
continue reading