มิถุนายน 2022

การประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ประชุมกับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
[vc_row][vc_col...
continue reading
พิธีลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุม National Workshop on Implementation of Nationally Determined Contributions in Thailand: Updates, Issues and Options
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถา ยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนา แบบคาร์บอนต่ำของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 21 ...
continue reading
ไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง ครั้งที่ 12
สผ.เข้าร่วมการป...
continue reading
การประชุม Bonn Climate Change Conference 2022 ภายใต้ UNFCCC
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์ เรื่อง“โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุม “Decarbonization Conference 2022”
[vc_row][vc_col...
continue reading