กันยายน 2022

การประชุม Regional Dialogue Successes and Challenges in the Implementation of Paris Climate Commitments
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. หารือกับผู้แทน IUCN ในประเด็นการดำเนินงานฯ
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading
MOU สผ. - กฟผ. ร่วมดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศฯ
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ต้อนรับผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
ผู้แทนสหราชอาณาจักรขอเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ สผ.
[vc_row][vc_col...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ย้ำ “บทบาทประเทศไทยในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพฯ
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศครั้งที่ 1/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์รายการเศรษฐกิจติดบ้าน Thai PBS
[vc_row][vc_col...
continue reading