ตุลาคม 2022

สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 ...
continue reading
สผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง UNFCCC COP27 Capacity Building Workshop
วันที่ 25-27 ตุ...
continue reading
สผ. ร่วมหารือเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำประเทศไทย
วันที่ 26 ตุลาค...
continue reading
สผ. จับมือ สนข. GIZ
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
สผ. ร่วมเสวนาในงาน BLS Carbon credit: Steering toward sustainable goal
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการการประชุม เจ้าหน้าที่อาวุโสไทย-EU
เมื่อวันที่​ 19...
continue reading
สผ. จัดประชุมเพื่อเตรียมการคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคี
เมื่อวันที่ 19 ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมเสวนาวิชาการ “บทบาทภาคป่าไม้สู่ความเป็นกลางฯ
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ.จัดประชุมเพื่อพิจารณาการปรับแก้ไขรายละเอียดของการดำเนินงานฯ
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading