มกราคม 2023

เลขาธิการ สผ. ร่วมเป็นวิทยากรนำ ในเวที CAL Forum รุ่นที่ 2
เลขาธิการ สผ. ร...
continue reading
สผ. เดินหน้าปรับปรุงแผนปฏิบัติการ ลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
เมื่อวันที่ 25 ...
continue reading
สผ. ร่วมบรรยายพิเศษในงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”
เมื่อวันพุธที่ ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. เร่งขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. หารือทิศทางการวางแผนของประเทศไทย กับมหาวิทยาลัย Princeton
เมื่อวันที่ ๒๓ ...
continue reading
สผ. ร่วมทีม ทส. ชี้แจงข้อมูลจัดตั้งกรม CCE
สผ. ร่วมทีม ทส....
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมพิธีเปิดเวทีผู้นำลดโลกร้อน รุ่น 2
เลขาธิการ สผ. ร...
continue reading
สผ. จัดหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อดำเนินโครงการฯ
สผ. จัดหารือแนว...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยาย ในการประชุม The 7th Annual
เมื่อวันที่ 19 ...
continue reading
สผ. ร่วมเวทีสัมมนากองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอลคาร์บอนเครดิตฯ
เมื่อวันที่ 19 ...
continue reading