กุมภาพันธ์ 2023

สผ. จัดงานการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
มื่อวันที่ 27 ก...
continue reading
เลขาธิการ สผ. เร่งผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065
เมื่อวันที่ 22 ...
continue reading
สผ. ประชุมหารือการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ 8
เมื่อวันอังคารท...
continue reading
สผ. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 ...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ทช. และ UN จับมือติดตามการดำเนินงานโครงการการสร้างภูมิคุ้มกัน
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมเป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ครั้งที่ 5
News : รองเลขาธ...
continue reading