มีนาคม 2023

สผ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2573
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ย้ำ “1.5" เมจิกนัมเบอร์สำคัญที่ไทย
เมื่อวันที่ 23 ...
continue reading
สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 22 ...
continue reading
สผ. ชป. และ UNDP รวมพลังลงนามข้อตกลงโครงการ GCF
เมื่อวันที่ 22 ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมเสวนาในงาน Energy Transition Executive Forum
เมื่อวันที่ 21 ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ
สผ. เข้าร่วมประ...
continue reading
สผ. ร่วมทีม ทส. ชี้แจงกฤษฎีกา กฎกระทรวงตั้งกรม CCE
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
สผ. ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน
เมื่อวันที่ 16 ...
continue reading