เมษายน 2023

เลขาธิการ สผ. ชี้ “เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ” โอกาสใหม่ทางธุรกิจของไทย
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)
วันที่ 20 เมษาย...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
“บิ๊กป้อม” หนุนอุตสาหกรรมไทยเข้าร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ NACAG
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สผ. ร่วมกับสถาบ...
continue reading
สผ. ร่วมผลักดัน “การจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ”
เมื่อวันที่ 30 ...
continue reading
เสวนาหัวข้อ “The Blue Carbon and Blue finance: The Sustainable Way for Achieving Net Zero”
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading