พฤษภาคม 2023

สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading
เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (2nd Update NDC)
[vc_row][vc_col...
continue reading
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) (Revised Version)
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. จับมือ กก. วางแผนขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
GGGI เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกลไก JCM ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 3 พฤษภาค...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ย้ำ “การออกแบบสีเขียว” ทางออกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมพิจารณาความพร้อมดำเนินการตามข้อ 6 ของความตกลงปารีส
วันที่ 27 เมษาย...
continue reading
สผ.เป็นเจ้าภาพในการจัดเลี้ยงรับรองผู้เข้าประชุม IPCC workshop on scenarios in AR6 and Subsequent Assessments
คณะกรรมการระหว่...
continue reading