มิถุนายน 2023

เลขาธิการ สผ. พบ UNFCCC Executive Secretary หารือการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 14 ...
continue reading
สผ. หารือความร่วมมือ ไทย - เยอรมัน ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 13 มิถุน...
continue reading
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม SB58 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองบอนน์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ 12 มิถุน...
continue reading
สผ. หารือกับ ธนาคารโลก เสริมสร้างความร่วมมือด้านการเงินเพื่อการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 9 มิถุยา...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
สผ. หารือ ทช. กำหนดแผนการบูรณาการและขับเคลื่อนเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพสู่การจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วันที่ 1 มิถุนา...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ชี้ “การเตรียมการช่วงปี ค.ศ. 2020-2030 สำคัญ” เพื่อรับมือ Climate Change ในอนาคต
วันที่ 1 มิถุนา...
continue reading
เลขาธิการ สผ.นำประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ NACAG
ดร.พิรุณ สัยยะส...
continue reading
แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Management Guideline and Mechanism)
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. จับมือ อบก. พัฒนากรอบงานด้านความเสี่ยงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับจังหวัด
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading