การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ 1/2562

View Calendar
12/09/2019 All day

ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร สผ. จัดโดย กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก ลิ้งค์ประกอบการประชุม http://bit.ly/33zbvVl