การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำแผนในพื้นที่ Module I ครั้งที่ 5

View Calendar
25/11/2019 - 27/11/2019 All day

ที่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กปอ./GIZ