การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสาขาเกษตร

View Calendar
07/08/2023 All day
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสาขาเกษตร
วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 511 ชั้น 5 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและตรวจสอบคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสาขาเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอหลักการและขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก การจัดเก็บและรวบรวม การรายงาน และการควบคุมคุณภาพข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกสาขาเกษตร รวมทั้งการใช้งานระบบจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกิจกรรม (GHG data collection system) สำหรับรายงานข้อมูลกิจกรรมสาขาเกษตร