คณะทำงาน

คณะทำงาน
หัวข้อ
คณะทำงานด้านข้อมูลการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแบบจำลอง ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดาวน์โหลด
แต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ดาวน์โหลด
(Visited 481 times, 2 visits today)