เอกสารเผยแพร่

แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Management Guideline and Mechanism)
[vc_row][vc_col...
continue reading
เป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (2nd Update NDC)
[vc_row][vc_col...
continue reading
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand's Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) (Revised Version)
[vc_row][vc_col...
continue reading
Thailand's Fourth Biennial Update Report/รายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4
[vc_row][vc_col...
continue reading
Thailand's Forth National Communication/รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4
[vc_row][vc_col...
continue reading
การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
continue reading
บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG inventory)
continue reading
การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (Thailand's 2nd Updated Nationally Determined Contribution (NDC)
continue reading
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ ฉบับปรับปรุง
continue reading
ข้อริเริ่มที่จะมีการหยิบยกในระหว่างการประชุม COP27
continue reading