กองทุนภูมิอากาศสีเขียว

“บิ๊กป้อม” หนุนอุตสาหกรรมไทยเข้าร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ NACAG
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สผ. ร่วมกับสถาบ...
continue reading
สผ. จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 22 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. หนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวฯ
เลขาธิการ สผ. ห...
continue reading
สผ. จัดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
สผ. ร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงฯ
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
สผ. นำจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Agriculture Sector Readiness
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. จับมือภาคสาธารณสุข GIZ จัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
สผ. โดยกองประสา...
continue reading