กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 โดย...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารทิปโก้...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 สำนักงานนโยบายและแ...
continue reading
การฝึกอบรมผู้กำหนดนโยบาย นักวางแผน และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำ ด้านการจัดการน้ำ ครั้งที่ 1
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การฝึกอบรมผู้กำหนดนโยบาย ฯด้านการจัดการน้ำ ครั้งที่ 1 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการฝึกอบร...
continue reading