การดำเนินงานระหว่าง NDA ของกองทุนภูมิอากาศสีเขียวของประเทศไทย