การดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงวภาพภูมิอากาศ

สผ. ประชุมหารือการดำเนินโครงการ Thai – German Cooperation
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
การประชุมหารือ เรื่อง การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางคมนาคม
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุม คกก.โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 1/2565
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมกับผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมหารือกับผู้แทนเครือรัฐออสเตรเลีย
การประชุมหารือก...
continue reading