การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด

เลขาธิการ สผ. ร่วมกิจกรรม Decarbonization Knowledge Management ฯ
เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “Decarbonization Knowledge Management เส้นทางสู่เป้าหมาย...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย และการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส
สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการประเมินการลดก๊าซเรือนกระจก สาขาการจัดการของเสีย และการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบติดตาม ประมวลผล และรายงานผลการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้กลไกการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC)...
continue reading
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 1
การประชุมกลุ่มย่อย (focus group) โครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน ครั้งที่ 1 เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ห้องจามจุรี บอลรูม...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_column][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 1/2563...
continue reading
บิ๊กป้อม ถก คกก. เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนุนยกระดับการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาโลกร้อนของไทยในเวทีโลก
...
continue reading
ทส. - กฟผ. – GIZ ฉลอง 2 ปีแห่งความสำเร็จของกองทุน RAC NAMA Fund ผลักดัน แอร์ ตู้เย็น ตู้แช่สีเขียว ประหยัดพลังงาน ช่วยลดโลกร้อน ในงาน “Green Cooling Revolution: RAC NAMA Fund and the Future of Thai Industry”
...
continue reading
แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564-2573
...
continue reading