ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. จับมือ อบก. เตรียมจัดทำหลักสูตร การจัดทำ Risk Profile การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การประชุมคณะอนุ...
continue reading
การประชุมความร่วมมือภายใต้แผนงานปกป้องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับสากล ครั้งที่ 1/2563 (IKI Cooperation Meeting I/2020)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับ The United Nations Environment Programme (UNEP)
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai - German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ 1/2563
[vc_row][vc_col...
continue reading
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Shift Pilot: Fleet EV in Thailand
[vc_row][vc_col...
continue reading
ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน ฯ (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเผยแพร่โครงการจัดทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
...
continue reading
การฝึกอบรมการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่กระบวนการจัดทำแผนของหน่วยงานและการดำเนินงานในพื้นที่
[vc_row][vc_col...
continue reading