ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ. ร่วมเปิดการประชุม 2023 Forum of Standing Committee on Finance: Financing Just Transitions
วันที่ 17 กรกฎา...
continue reading
สผ. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ
สผ. เข้าร่วมประ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. หนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวฯ
เลขาธิการ สผ. ห...
continue reading
เลขาธิการ สผ. บรรยยาย งานสัปดาห์ทางวิชาการศาลปกครอง
วันที่ 8 มีนาคม...
continue reading
การเผยแพร่กลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมเพื่อต่อยอดความสำเร็จจากความร่วมมือไทย-เยอรมัน ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ภายใต้โครงการ Risk-NAP
การประชุมเพื่อต...
continue reading
การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564
การประชุมคณะกรร...
continue reading
การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
[vc_row][vc_col...
continue reading
การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
การประชุมระดมสม...
continue reading