ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality)

สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
สผ. ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนกับกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Minister of Economy, Trade and Industry: METI) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 6 ก...
continue reading
สผ. ร่วมผนึกกำลังประกาศความพร้อม “ขับเคลื่อนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 12 ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ชี้ “การเตรียมการช่วงปี ค.ศ. 2020-2030 สำคัญ” เพื่อรับมือ Climate Change ในอนาคต
วันที่ 1 มิถุนา...
continue reading
ผู้แทน UNFCCC- RCC เข้าร่วมคารวะรองเลขาธิการ สผ. หารือความร่วมมือด้าน Climate change
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานประชุม “GOSC SDG-13 CS Workshop”
วันที่ 16 พฤษภา...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดกระบี่ เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกลไก JCM ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 3 พฤษภาค...
continue reading