คาร์บอนเครดิต

เลขาธิการ สผ. ร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกลไก JCM ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 3 พฤษภาค...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ย้ำ “การออกแบบสีเขียว” ทางออกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
“บิ๊กป้อม” หนุนอุตสาหกรรมไทยเข้าร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ NACAG
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
มื่อวันที่ 27 ก...
continue reading
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 ...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิต
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ร่วมเวทีสัมมนากองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอลคาร์บอนเครดิตฯ
เมื่อวันที่ 19 ...
continue reading
สผ. จัดการหารือแนวทางการติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจกฯ
News : สผ. จัดก...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมงาน “The Standard Economic Forum"
เมื่อวันที่ ๒๕ ...
continue reading