คาร์บอนเครดิต

สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2566
เมื่อวันจันทร์ท...
continue reading
สผ. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมกลไก JCM (Joint Crediting Mechanism)
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
สผ. เข้าร่วมงานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดเลย แห่งที่ 2 ของประเทศไทย
นางชญานันท์ ภัก...
continue reading
แนวทางและกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Management Guideline and Mechanism)
[vc_row][vc_col...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนกลไก JCM ครั้งที่ 1/2566
วันที่ 3 พฤษภาค...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ย้ำ “การออกแบบสีเขียว” ทางออกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เมื่อวันที่ 29 ...
continue reading
“บิ๊กป้อม” หนุนอุตสาหกรรมไทยเข้าร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ NACAG
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
มื่อวันที่ 27 ก...
continue reading
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 ...
continue reading