องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

หารือความร่วมมือระหว่าง สผ. ทช. และ GIZ เพื่อกำหนดกรอบการขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง
เมื่อวันที่ 17 ...
continue reading
สผ. หารือความร่วมมือ ไทย - เยอรมัน ในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ
วันที่ 13 มิถุน...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ รับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอกรอบกฎหมายเพิ่มเติมใน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมการประชุมพิธีปิดและนิทรรศการฯ
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีฯ
สผ. ร่วมกับ GIZ...
continue reading
สผ. จับมือภาคสาธารณสุข GIZ จัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 ...
continue reading
สผ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง UNFCCC COP27 Capacity Building Workshop
วันที่ 25-27 ตุ...
continue reading
สผ. จับมือ สนข. GIZ
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
ONEP-GIZ Team Building and Planning Workshop
ONEP-GIZ Team B...
continue reading