เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก

“บิ๊กป้อม” หนุนอุตสาหกรรมไทยเข้าร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ NACAG
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading
สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สผ. ร่วมกับสถาบ...
continue reading
สผ. ร่วมผลักดัน “การจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ”
เมื่อวันที่ 30 ...
continue reading
สผ. จัดประชุม Focus group รับฟังความคิดเห็น สาขาเกษตรที่มีศักยภาพ
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ประชุมหารือการดำเนินโครงการ Thai – German Cooperation
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ. ร่วมทีม ทส. ชี้แจงข้อมูลจัดตั้งกรม CCE
สผ. ร่วมทีม ทส....
continue reading
สผ. ร่วมบรรยาย Carbon Neutral Pathway
เมื่อวันที่ 8 พ...
continue reading
การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 เรื่อง การพัฒนา Platform ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Platform) เพื่อสนับสนุนการนำโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานไประดมทุนจากภาคเอกชนผ่านนวัตกรรมทางการเงิน
[vc_row][vc_col...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การบูรณาการความร่วมมือสู่ Thailand Net Zero”
สผ. ร่วมผนึกกำล...
continue reading