เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)

ผู้แทน UNFCCC- RCC เข้าร่วมคารวะรองเลขาธิการ สผ. หารือความร่วมมือด้าน Climate change
นายจิรวัฒน์ ระต...
continue reading
GGGI เข้าเยี่ยมคารวะรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 10 ...
continue reading
สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สผ. ร่วมกับสถาบ...
continue reading
สผ. ร่วมผลักดัน “การจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ”
เมื่อวันที่ 30 ...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายในงานสัมมนาสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
เมื่อวันที่ 24 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. “ดร.พิรุณ” ปลุกพลังความร่วมมือผู้นำองค์กร
เมื่อวันที่ 27 ...
continue reading
บิ๊กป้อม ห่วงปัญหาโลกร้อน เคาะยุทธศาสตร์ระยะยาว ฯ
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและผลักดันการดำเนินงานของภาคธุรกิจเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ระหว่าง ก.ล.ต. กับ สผ.
เมื่อวันพฤหัสบด...
continue reading