การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 12
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 12 วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรั...
continue reading