COP 27

สผ. เข้าร่วมงาน PTT Group Tech and Innovation Day
สผ. เข้าร่วมงาน...
continue reading
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมเป็นวิทยากรนำ ในเวที CAL Forum รุ่นที่ 2
เลขาธิการ สผ. ร...
continue reading
สผ. ร่วมบรรยายพิเศษในงาน TBCSD Climate Action “ต้นแบบธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน (Low Carbon and Sustainable Business)”
เมื่อวันพุธที่ ...
continue reading
สผ. จัดประชุมคณะกรรมการร่วมศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตฯ
สผ. จัดประชุมคณ...
continue reading
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
4 มกราคม 2566 M...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จัดประชุมเผยแพร่สรุปผลการประชุมรัฐภาคีฯ
สผ. ร่วมกับ GIZ...
continue reading
บิ๊กป้อม เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
รองเลขาธิการ สผ. ร่วมงาน Sustainable Forum 2023
เมื่อวันที่ 30 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมงาน “The Standard Economic Forum"
เมื่อวันที่ ๒๕ ...
continue reading