COP27

การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
continue reading
รมว.ทส. หารือทวิภาคีกับผู้แทนพิเศษของสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 15 ...
continue reading
รมว.ทส. กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศไทย
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading
สผ. หารือ ไทย-เยอรมัน เร่งขับเคลื่อนโครงการใหม่
นายพิรุณ สัยยะส...
continue reading
รมว.ทส. หารือทวิภาคีด้านการจัดการน้ำกับผู้แทนพิเศษ
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading
รมว.ทส. หารือคณะผู้แทนไทย เตรียมการสู่การประชุมระดับสูง
นายวราวุธ ศิลปอ...
continue reading
บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG inventory)
continue reading
สผ. เข้าร่วมกิจกรรม CoP-ASIC
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading
สผ.เข้าร่วมการประชุม Sharm El-Sheikh Climate Implementation
วันที่ 7 พฤศจิก...
continue reading
การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (Thailand's 2nd Updated Nationally Determined Contribution (NDC)
continue reading