GHG

สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับข้อ 6 ของความตกลงปารีส
เมื่อวันที่ 28 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนาในงานประชุมวิชาการ และแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดตั้งสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS)
วันที่ 20 เมษาย...
continue reading
“บิ๊กป้อม” หนุนอุตสาหกรรมไทยเข้าร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ NACAG
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
สผ. ร่วมกับ GIZ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หารือผู้เชี่ยวชาญในประเด็นความเสี่ยงของพืชเศรษฐกิจหลัก และข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรของประเทศไทย
เมื่อวันที่ 3 เ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”
[vc_row][vc_col...
continue reading
สผ. จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อการส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สผ. ร่วมกับสถาบ...
continue reading
การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
continue reading
บัญชีก๊าซเรือนกระจก (GHG inventory)
continue reading