Green Climate Fund: GCF

สผ. ชป. และ UNDP รวมพลังลงนามข้อตกลงโครงการ GCF
เมื่อวันที่ 22 ...
continue reading
เลขาธิการ สผ. หนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวฯ
เลขาธิการ สผ. ห...
continue reading
สผ. จัดงานการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น
เมื่อวันที่ 20 ...
continue reading
บิ๊กป้อม เดินหน้าโครงการบริหารจัดการน้ำ
พลเอก ประวิตร ว...
continue reading
สผ. จับมือภาคสาธารณสุข GIZ จัดทำแนวคิดโครงการกองทุนภูมิอากาศสีเขียว
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
สผ. จับมือ สนข. GIZ
สผ. โดยกองประสา...
continue reading
สผ. Kick off โครงการผลักดันความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนฯ
สำนักงานนโยบายแ...
continue reading