การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมหารือเชิงนโยบายระหว่างประเทศไทย – สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.30...
continue reading
การประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient Cities”
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภการประชุมหารือทวิภาคีเพื่อแจ้งการเตรียมการโครงการระดับภูมิภาค “Urban-Act: Integrated Urban Climate Action for Low-Carbon & Resilient ...
continue reading
แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ.2022-2026
แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ.2022-2026
...
continue reading